Тарых факультети “Жалпы тарых жана ТОУ” кафедрасынын 2019-2020-окуу жылынын элективдүү (КПВ) курстарга сунушталуучу предметтер

2019-04-02 11:25:17 1606

Ош мамлекеттик университетинин тарых факультетинин Жалпы тарых жана ТОУ кафедрасынын кезектеги жыйынынын № 7 Протоколунан КӨЧҮРМӨ