Тарых факультети “Кыргызстан тарыхы жана археология, этнология” кафедрасынын 2019-2020-окуу жылынын элективдүү (КПВ) курстарга сунушталуучу предметтер

2019-04-02 11:28:20 1643

Ош мамлекеттик университетинин тарых факультетинин Кыргызстан тарыхы жана археология, этнология кафедрасынын кезектеги жыйынынын № 7 Протоколунан КӨЧҮРМӨ