12-май, 2021-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинин окутуучулары кесипке багыттоо ишин жүргүзүштү.

2021-05-21 10:44:06 1

12-май, 2021-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинин окутуучулары кесипке багыттоо ишин жүргүзүштү. Факультеттин окутуучулары тарабынан Араван районунун билим берүү бөлүмү жана А.Навои, З.Бабур, Токтогул, Гүлбаар орто мектептерине кесипке багыттоо иши жүргүзүлдү