13-15-май, 2021-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинин студенттери Өзбекстанда (Ташкент, Самарканд) музейлик практиканы өтөп келишти.

2021-05-21 10:52:45 6

13-15-май, 2021-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинин 3-курсунун студенттери Өзбекстанда (Ташкент, Самарканд) музейлик практиканы өтөп келишти.