21-май, 2021-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинде п.и.к., Гапыр Мадаминов менен жолугушуу өттү.

2021-05-24 14:45:28 4

21-май, 2021-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинде баарыбызга белгилүү новатор педагог, педагогика илимдеринин кандидаты Гапыр Мадаминов менен жолугушуу өттү. Анда окутуунун технологиялары жана учурдагы билим берүү маселелери тууралуу баарлаштык.