22-май, 2021-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинде НББП стейкхолдерлер менен талкууланды.

2021-05-24 14:58:28 6

22-май, 2021-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинде НББП стейкхолдерлер менен талкууланды. Жолугушууга орто жана жогорку окуу жайларынын жумуш берүүчүлөрү, мектеп мугалимдери, бүтүрүүчүлөр катышып, кызуу талкуулар жүрдү.