27-май, 2021-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультети Өзбекстан менен эл аралык байланышты чыңдоодо.

2021-05-28 13:17:02 4

27-май, 2021-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультети Өзбекстан менен эл аралык байланышты чыңдоодо. Өзбекстан Республикасы. Андижан шаары. Захриддин Мухаммед Бабур атындагы Андижан мамлекеттик университети менен ОшМУнун Чыгыш таануу илимий-изилдөө институтунун жана Чыгыш таануу жана тарых факультетинин Чыгыш таануу кафедрасынын ортосундагы академиялык мобилдүүлүк жана илим жаатында кызматташууларды дагы бир тепкичке көтөрүү жаатында сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Сүрөттө: Андижан мамлекеттик университетинин профессору Шамсутдинов Рустамбек Темирович жана ОшМУнун Чыгыш таануу жана тарых факультетинин Чыгыш таануу кафедрасынын окутуучулары.