28-май, 2021-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинде "Бүтүрүү кечеси - 2021" салтанаты өткөрүлдү.

2021-05-29 15:07:46 3

28-май, 2021-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинде "Бүтүрүү кечеси - 2021" салтанаты өткөрүлдү.