5-июнь, 2021-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинде археологиялык-этнографиялык жана музейлик-архивдик практикалардын жыйынтыктоочу конференциялары болуп өттү.

2021-06-05 13:18:28 6

5-июнь, 2021-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинде социалдык-экономикалык билим берүү багытынын 1-курстарынын археологиялык-этнографиялык жана 3-курстарынын музейлик-архивдик практикаларынын жыйынтыктоочу конференциясы болуп өттү. Тактап айтканда, факультет тарабынан уюштурулган Өзбекстандын Ташкент, Самарканд, Бухара шаарларында практика иштери май айында жүргүзүлгөн.