2-сентябрь, 2021-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинде мектеп мугалимдери менен август-семинары өттү

2021-09-03 10:04:21 13

2-сентябрь, 2021-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинде мектеп мугалимдери менен август-семинары өттү. Иш-чарага Ош шаарындагы бардык мектептеринин тарых мугалимдери катышышты. Семинарда т.и.к., доцент Апышова А.К. "Адам жана коом предметин окутуунун усулдары" деген темада лекция окуду.