1-15-сентябрь, 2021-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинде 1-курстар үчүн адаптациялык жумалык уюштурулду.

2021-09-17 17:19:04 10

1-15-сентябрь, 2021-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинде 1-курстар үчүн адаптациялык жумалык уюштурулду. Студенттик өзүн-өзү башкаруу уюмдары, студенттик долбоорлор, программалар жөнүндө 1-курстарга онлайн форматта маалымат берилди.