15-17-сентябрь, 2021-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинин студенттери жана окутуучулары студенттик форумда.

2021-09-17 17:58:51 11

Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин базасында өтүп жаткан "Кыргызстан-Азия 2021" V Азиялык студенттер форумуна Ош мамлекеттик университетинин чыгыш таануу жана тарых факультетинин студенттери жана окутуучулары катышууда. Биздин студенттердин "Кыргызстан на стыке цивилизаций" деген темадагы презентациясы эн жакшы деп бааланды. Форумдун катышуучуларына ийгиликтерди каалайбыз!