20-30-сентябрь, 2021-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинин окутуучулары этнографиялык экспедицияда болушту.

2021-10-08 14:48:02 7

20-30-сентябрь, 2021-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинин окутуучулары: т.и.к., доцент Сатыбалдиева Ч.Т. жана улук окутуучу Айтбаев Т.А. орус-кыргыз окумуштуулары менен биргеликте жүргүзүлгөн этнографиялык экспедицияда болушту.