6-октябрь, 2021-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинин окутуучулары "Мугалимдер күнүнө" карата сыйланды.

2021-10-08 15:50:25 8

6-октябрь, 2021-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинин окутуучулары "Мугалимдер күнүнө" карата ОшМУнун сыйлыктары менен сыйланды. Алар: т.и.к., доцент Чыныкеева Г.Э., улук окутуучу Тагайбекова А.А., окутуучу Абдрахманова А. ж.б.