11-октябрь, 2021-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинин окутуучулары жана студенттери КРнын УИАнын академиктери менен жолугушту.

2021-10-19 16:08:29 5

11-октябрь, 2021-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинин окутуучулары жана студенттери КРнын УИАнын академиктери менен жолугушту. Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын академиги Осмонакун Ибраимовдун "Всеобщая история кыргызского государства" аттуу китебинин бет ачары болуп өттү.