14-октябрь, 2021-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинде "Сары-Кол кыргыздарынын" этномаданий көргөзмөсү уюштурулду.

2021-10-19 16:37:02 4

14-октябрь, 2021-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинде "Сары-Кол кыргыздарынын" этномаданий көргөзмөсү уюштурулду. КРнын президентинин "Инсандын руханий-адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы" жөнүндө жарлыгын ишке ашырууга карата ОшМУнун чыгыш таануу жана тарых факультетинде Сары-Кол кыргыздарынын көргөзмөсү уюштурулуп, "Улуу-Тоо" коомдук бирикмеси менен чыгыш таануу жана тарых факультетинин ортосунда эки тараптуу кызматташуу максатында меморандумга кол коюлду.