22-октябрь, 2021-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинде Батыш Чех университетинин профессору, т.и.д. Павел Варжека студенттерге конок лекция окуду.

2021-10-25 10:48:11 4

22-октябрь, 2021-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинде Батыш Чех университетинин профессору, тарых илимдеринин доктору Павел Варжека студенттерге конок лекция окуду. Факультеттин деканы т.и.к., доцент С.А.Арстанов менен эки тараптуу кызматташуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүздү.