28-октябрь, 2021-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинде профессор О. Каратаев конок-лекция окуду.

2021-11-04 17:14:49 6

28-октябрь, 2021-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинде тарых илимдеринин доктору, профессор О.Каратаев конок-лекция окуду.