13-ноябрь, 2021-жыл. ОшМУнун Чыгыш таануу жана тарых факультетинде магистратура бөлүмүнүн 1-2-курстун магистранттарын практикага бөлүштүрүү конференциясы болуп өттү.

2021-11-25 16:47:30 2

13-ноябрь, 2021-жыл. ОшМУнун Чыгыш таануу жана тарых факультетинде магистратура бөлүмүнүн 1-курстарын башкаруучулук практикага, 2-курстарын илимий-изилдөөчүлүк практикага бөлүштүрүү конференциясы болуп өттү. Конференцияга 1-2-курстун магистранттары жана илимий жетекчилери катышышты. Конференциянын алкагында магистранттарга иш пландар берилип, жол-жоболору тааныштырылды.