11-декабрь, 2021-жыл.Чыгыш таануу жана тарых факультетине КУУнун кыргызстан тарыхы кафедрасынын башчысы Т.И.Асанов баштаган жамаат иш сапары менен келишти.

2021-12-15 11:14:44 24

11-декабрь, 2021-жыл.Чыгыш таануу жана тарых факультетине КУУнун кыргызстан тарыхы кафедрасынын башчысы Т.И.Асанов баштаган жамаат иш сапары менен келишти. Ж.Баласагын атындагы КУУнун тарых жана чөлкөм таануу факультети "Исследование проблем исторического образования в КР (на примере подгодовки историков в КНУ)" деген долбоордун негизинде КУУнун "Кыргызстан тарыхы" кафедрасынын окутуучулары Асанов Т.И., Мамытова А.Б.,Амирбек кызы Г., Чыгыш таануу жана тарых факультетинин деканы доцент С.А. Арстанов жана "Кыргызстан тарыхы жана археология, этнология" кафедрасынын башчысы доцент Т.М.Шаанов менен жолугушту. Жолугушууда факультеттин "Кыргызстан тарыхы жана археология, этнология" кафедрасы менен илимий иштер жана өз ара кызматташууну өнүктүрүү боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү.