11-декабрь, 2021-жыл.Чыгыш таануу жана тарых факультетинин "Чыгыш таануучулар " клубу экскурсияда.

2021-12-15 11:23:32 6

11-декабрь, 2021-жыл.Чыгыш таануу жана тарых факультетинин "Чыгыш таануучулар " клубу экскурсияда. Чыгыш таануучулар клубунун жетекчиси К.К.Камаеванын демилгеси менен, 1-курстун студенттери Өзгөн мунарасы жана "Имам Сарахси" атындагы күмбөзүнө барып тааныштыруу-экскурсиясы өткөрүлдү.