11-декабрь, 2021-жыл.Чыгыш таануу жана тарых факультетинин магистратура бөлүмүндө башкаруучулук практикасынын жыйынтыктоочу конференциясы болуп өттү.

2021-12-16 10:52:33 4

11-декабрь, 2021-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинин магистратура бөлүмүндө башкаруучулук практикасынын жыйынтыктоочу конференциясы болуп өттү. Конференцияда декан, кафедра башчылары тарабынан болочоктогу адистерге башкаруучулук багытында кеп кенештер айтылды.