16-апрель, 2022-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультететинин 1-курстарын практикага жиберүүчү конференция болуп өттү.

2022-04-19 15:58:10 13

2022-жылдын 16-апрелинде чыгыш таануу жана тарых факультететинин социалдык-экономикалык билим берүү программасынын 1-курсунун студенттери "Окуу-билим берүү же архив-музей (профильдер боюнча) (Археологиялык жана этнологиялык)" практикага жөнөтүлдү. Студенттерге практига тиешелүү тапшырмалар жана көрсөтмөлөр берилди.