22-апрель. 2022-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинде мектеп мугалимдерине ЖРТ га жана олимпиадага даярдоонун усулдары деген темада сабак өттү.

2022-04-25 18:23:50 13

22-апрель. 2022-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинин жалпы тарых жана тарыхты окутуунун усулу кафедрасынын доценти Жумашова Гүлзада Султановна Ош жана Баткен облустарынын мектептеринен келишкен тажрыйбалуу тарыхчы мугалимдерге ЖРТ га жана олимпиадага даярдоонун усулдары деген темада сабак өттү.