28-апрель 2022-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультети ачык эшиктер күнүндө.

2022-04-30 14:54:20 14

28-апрель 2022-жыл. ОшМУда ачык эшиктер күнү белгиленип, чыгыш таануу жана тарых факультетинин профессордук окутуучулук курамы жана студенттери бүтүрүүчүлөргө адистик жөнүндөгү мыкты мүмкүнчүлүктөрүн, келечек кесибиндеги артыкчылыктары жана адистиктин актуалдуулугу жөнүндө маалыматтарды беришти. Мындан сырткары сыймыктуу бүтүрүүчүлөр жана иш берүүчүлөр да бул иш чарага катышып, жагымдуу пикирлерин жана сунуштарын айтышты.