28-апрель 2022-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинин Эл аралык илимий-практикалык конференция ОшМУнун Башкы корпусунда өттү.

2022-04-30 15:10:34 18

28-апрель 2022-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинин “Чыгыш таануу” кафедрасы тарабынан уюштурулган “ФЕРГАНА ӨРӨӨНҮНДӨГҮ ЧЕК АРА КОНФЛИКТТЕРИ: УЧУРДАГЫ АБАЛЫ ЖАНА КЕЛЕЧЕГИ” деп аталган Эл аралык илимий-практикалык конференция ОшМУнун Башкы корпусунда өттү.