17-май. 2022-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинин 3-курстун студенттери Өзбекстанда практикада.

2022-06-03 16:03:58 12

17-май. 2022-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинин И(б)-1-19, И(б)-2-19 тайпасынын студенттери Өзбекстан Республикасынын Бухара, Самарканд, Ташкент, Андижан шаарларында Кыргызстан тарыхы археология, этнология кафедрасынын окутуучулары Усманов Тавакал Мансурович жана Тилекова Уулкан Кушбаковналардын жетектөөсү менен 12-майдан 17-майына чейин музейдик практикада болуп келишти.