16-май. 2022-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинин 1-курсунун студенттери Баткен областында практикада.

2022-06-03 16:17:14 12

16-май. 2022-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинин И(б)-1-21, И(б)-2-21 тайпасынын студенттери Баткен областынын Кадамжай, Айдаркен, Баткен, Кара-Булак аймактарында, Кыргызстан тарыхы жана археология, этнология кафедрасынын окутуучусу Салиева Элмира Абдукаримовнанын жетектөөсу менен археологиялык практикада болуп келишти.