27-май, 2022-жыл. Ош мамлекеттик университети менен Батыш Чех университетинин кызматташуусу менен жүргүзүлуп жаткан археолгиялык казуулардагы табылгалар.

2022-06-08 16:32:00 24

27-май, 2022-жыл. Ош мамлекеттик университети менен Батыш Чех университетинин кызматташуусу менен жүргүзүлуп жаткан археолгиялык казуулардагы табылгалар. Тактап айтканда, археологиялык казуулар Ош облусуна караштуу Кара-Суу районунун Ак-Жар айылындагы обьекттерде жүрүп жатат.