3-июнь, 2022-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинин 1-3-курстарынын практика жыйынтыктоочу конференциясы.

2022-06-08 17:09:13 21

3-июнь, 2022-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинин 1-3-курстарынын окуу-билим берүү жана архив-музей (профильдер боюнча) (Археологиялык жана этнологиялык) практиканы жыйынтыктоочу конференция болуп өттү. Конференциянын алкагында студенттер практикадагы жетишкендиктерин жана сунуш пикирлерин билдиришти.