15-июнь 2022-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинин 2-курсунун магистранттары диссертациялырын алдын ала коргоо болуп өттү.

2022-06-24 16:49:32 27

Чыгыш таануу жана тарых факультетинин магистратура бөлүмүнүн 550400 “Социалдык экономикалык билим берүү” багытынын 2-курсунун магистранттары алдына ала коргоо болуп өттү.