17-июнь 2022-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинин чыгыш таануу кафедрасынын доцентти Ж.Бөтөнөевдин китебинин ачылышы болуп өттү.

2022-06-24 17:14:14 27

17-июнь 2022-жыл. Ош Мамлекеттик Университетинин Чыгыш таануу жана тарых факультетинин Чыгыш таануу кафедрасынын башчысы, т.и.к, доцент Бөтөнөев Жолдошбек Советбековичтин “КЫРГЫЗСТАНДАГЫ КУУГУНТУК КУРМАНДЫКТАРЫ. (XX КЫЛЫМДЫН 20-50-ЖЫЛДАРЫ). АРХИВДИК ДОКУМЕНТТЕРДИН ЖАНА МАТЕРИАЛДАРДЫН ЖЫЙНАГЫ” аттуу китебинин бет ачар аземи болуп өттү.