17-июнь 2022-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинин 2-курсунун студенти жаш илмпоз төш белгисин алды.

2022-06-24 17:33:44 29

17-июнь 2022-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинин 2-курсунун студенти жаш илмпоз төш белгисин алды. Тактап айтканда ОшМУнун жаштар кеңеши тарабынан иштелип чыккан "Жаш илимпоз" долбоорунун жеңүүчүсү Чыгыш таануу жана тарых факультетинин И(б)-2-20 тайпасынын студенти Боромбаева Эльвира Жаш илимпоз төш белгиси жана күбөлүк менен сыйланды.