1-сентябрь, 2022-жыл. Тарых факультетинде 1-курстар үчүн адаптациялык жумалык уюштурулду.

2022-09-21 17:37:04 2

1-сентябрь, 2022-жыл. Тарых факультетинде 1-курстар үчүн адаптациялык жумалык уюштурулду. Студенттик өзүн-өзү башкаруу уюмдары, студенттик долбоорлор, программалар жөнүндө 1-курстарга маалымат берилди.