9-февраль, 2023-жыл. "SCOPUS маалымат базасында индекстелген илимий журналдарга макала даярдоо жана басмага берүү" аттуу семинар-тренинг.

2023-02-17 13:05:46 0

9-февраль, 2023-жыл. ОшМУнун илимий-изилдөө бөлүмү тарабынан уюштурулган "SCOPUS маалымат базасында индекстелген илимий журналдарга макала даярдоо жана басмага берүү" аттуу семинар-тренинг болуп өттү. Ага факультеттин жамааты жигердүү катышышты.