11-февраль, 2023-жыл. Магистранттар илимий-изилдөөчүлүк практика жөнөтүлдү.

2023-02-17 13:10:28 1

2023-жылдын 11-февралында тарых жана социалдык иштер факультетинин магистратура бөлүмүнүн социалдык-экономикалык билим берүү багытынын 2-курсунун магистранттары илимий-изилдөөчүлүк практикасына жөнөтүүчү конференция болуп өттү. Бул иш чарага факультеттин деканы т.и.к., доцент С.А.Арстанов жана бардык илимий жетечилер катышып магистранттарга илимий-изилдөөчүлүк практиканын өзгөчөлүгүн белгилеп, тиешелүү кеп кеңештерин берүү менен диссертациянын жыйынтыктоо этабындагы конкреттүү аткара турган иш пландарды беришти.