Л.Н. Гумилев атындагы Евразия улуттук университетинин тарых факультети тарабынан уюштурулган «БЕЙБАРС СУЛТАН ЖАНА АНЫН ТҮРК ТАРЫХЫНДАГЫ ОРДУ» аттуу эл аралык конференция өткөрүлдү.

2023-05-11 06:06:43 17

Л.Н. Гумилев атындагы Евразия улуттук университетинин тарых факультети тарабынан уюштурулган «БЕЙБАРС СУЛТАН ЖАНА АНЫН ТҮРК ТАРЫХЫНДАГЫ ОРДУ» аттуу эл аралык конференция өткөрүлдү. Конференцияга онлай катышкан ОшМУнун тарых жана социалдык иштер факультетинин деканы т.и.к., доцент С.А. Арстанов куттуктоо сөз сүйлөп, "Кыргызстан тарыхы жана археология, этнология" кафедрасынын доценти С.А. Смадияров «Султан Бейбарс өз доорундагы көрүнүктүү тарыхый личность" деген темада баяндама жасады. Эскерте кетсек, Л.Н. Гумилев атындагы Евразия улуттук университетинин тарых факультети менен ОшМУнун тарых жана социалдык иштер факультети ар тараптуу кызматташып келет.