Кесиптик-базалык практиканын жыйынтыктоочу конференциясы.

2023-06-12 07:55:39 146

Студенттер кесиптик-базалык практикаларын өтөп келишти Тарых жана социалдык иштер факультетинин 3-курсунун студенттери кесиптик-базалык практикаларын жыйынтыкташты. Кесиптик-базалык практикаларын өтөп келген студенттер аткарган иштери туураалуу кеңири маалымат беришти. Кесиптик-базалык практикага чыгуунун негизги максаты, студенттердин окутуунун технологияларын, усулдарын жана ыкмаларын өздөштүрүп, билимдерин кеңейтип, окуучулардын жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша иш алып баруунун ыкмаларын, усулдарын үйрөнүү болуп саналат.