01.06.2023-жыл. Россия федерациясынын Белгород мамлекеттик университетинин өкүлдөрү менен ОшМУнун профессордук-окутуучулар курамы онлайн форматта болгон жолугушуу болуп өттү.

2023-06-12 08:14:47 213

Россия федерациясынын Белгород мамлекеттик университетинин өкүлдөрү менен ОшМУнун профессордук-окутуучулар курамы онлайн форматта болгон жолугушуу болуп өттү. 1. Цыбуля Николай Сергеевич – Белгород мамлекеттик университетинин Улуттук изилдөө, эл аралык кызматташуу департаментинин директору. 2. Сергиенко Марина Александровна – Орусиянын тарыхы жана документация бөлүмүнүн башчысы. 3. Левина Элла Михайловна – орус тили жана орус адабияты кафедрасынын доценти. 4. Литовченко Елена Викторовна, дуйнөлүк тарых кафедрасынын башчысы. 5. Королева Ксения Юрьевна, СР кафедрасынын башчысы. 6. Половнева Людмила Сергеевна, Via журналынын редколлегия мүчөсү 7. Чумак-Жун Ирина Ивановна - Орус тили жана орус адабияты кафедрасынын башчысв 8. Шатохин Иван Тихонович, Педагогикалык институттун директорунун орун басары, Россиянын тарыхы жана документация кафедрасынын профессору. 9. Якимова Екатерина Михайловна, орус тили жана орус адабияты кафедрасынын доценти. ОшМУ тарабынан: 1. Сабирова В.К., филология илимдеринин доктору, проф.ФРФнын магистратурасынын жетекчиси. 2. Сатыбалдиева Ч.Т., т.и.д., доцент тарых жана социалдык иштер факультеттин илим боюнча декандын орун басары 3. Тагайбекова А.А., тарых жана социалдык иштер факультетинин деканынын окуу иштери боюнча орун басары катышып кызматташтыктын мүмкүн болгон форматтары: 1. Кош дипломдуулук 2. Академиялык мобилдүүлүк 3. Эки университетте тең конок лекциялары 4. Квалификацияны жогорулатуу курстары: эки жумадан алты айга чейин 5. Биргелешкен илимий долбоорлор 6. Диссертацияларды коргоо 7. «Орус тили жана адабияты», «Лингвистикалык экспертиза», «Жалпы тарых», «Социалдык иш, социалдык геронтология жана архивдөө» программалары боюнча оффлайн жана онлайн сабактарды өткөрүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүштү.