Деканат

Ф.А.А.: Арстанов Сабыркул Абдиманопович
Ээлеген кызматы: Декан
Илимий даражасы: тарых илимдеринин кандидаты, доцент
Ф.А.А.: Кадыров Турдумамат Дыйканбаевич
Ээлеген кызматы: Жалпы тарых жана ТОУ кафедрасынын башчысы
Илимий даражасы: тарых илимдеринин кандидаты, профессор
Ф.А.А.: Ташмаматов Омурбек Аматбекович
Ээлеген кызматы: Кыргызстан тарыхы жана археология, этнология кафедрасынын башчысы
Илимий даражасы: тарых илимдеринин кандидаты, доцент
Ф.А.А.: Тагайбекова Айнура Алибаевна
Ээлеген кызматы: Окуу иштери боюнча декандын орун басары
Илимий даражасы: тарых илимдеринин кандидаты, доцент
Ф.А.А.: Чыныкеева Гүлназ Эргешалиевна
Ээлеген кызматы: Илимий иштер боюнча декандын орун басары
Илимий даражасы: тарых илимдеринин кандидаты, доцент
Ф.А.А.: Рыскулов Канат
Ээлеген кызматы: Тарбия иштери боюнча декандын орун басары
Илимий даражасы: тарых илимдеринин кандидаты, доцент
Ф.А.А.: Жумашова Гулзада Султановна
Ээлеген кызматы: Магистратура бөлүмүнө жооптуу
Илимий даражасы: тарых илимдеринин кандидаты, доцент
Ф.А.А.: Тилекова Уулкан Кушбаковна
Ээлеген кызматы: факультеттин Усулдук Кеңешинин төрайымы
Илимий даражасы: улук окутуучу
Ф.А.А.: Апышова Аида Кабыловна
Ээлеген кызматы: Практикаларды уюштуруу иштери боюнча жооптуу
Илимий даражасы: тарых илимдеринин кандидаты, доцент
Ф.А.А.: Ураимов Уристам Нурматович
Ээлеген кызматы: Профсоюз уюумунун иштери боюнча жооптуу
Илимий даражасы: улук окутуучу