• Жаштар комитети

Жаштар комитети

Жаштар – коомдук түзүлүш, маданият, социалдаштыруу мыйзам ченеми, учурдагы коомду тарбиялоо менен аныктала турган жаш өзгөчөлүгүнүн, социалдык абалынын жана башка социалдык-психологиялык өзгөчөлүү шарттарынын негизинде өзүнчө бөлүнүп турган социалдык-демографиялык топтордун бири.       “Келечек жаштардын колунда” демекчи, биздин бүгүнкү туура аракеттеги аткарып жаткан жигердүү аракетибиз далил. Бүгүнкү өлкөбүздүн гүлдөп өнүгүүсүнө болгон салымыбыз - биз жаштар билимибиз менен, патриоттуулук сезимибиз менен албетте анан кызыгуу менен болгон иш аракеттерибиз.       
      Биз жаштар комитети жаштар үчүн интеллектуалдык, маданий-массалык, спорттук жана башка багыттагы ар бир иш чараны максатту уюштуруу милдетиндебиз! Биз менен биргеликте иштешкен ар бир студент позитивдүү ойдогулар. Ошондуктан мындай жигердүү студенттер көп болушуна тилектешмин! Сиздерди терен урматтап,

Тарых факультетинин жаштар комитетинин төрагасы: