ИЛИМИЙ-ИЗИЛДӨӨ ИШИ

Кафедранын профессордук-окутуучулук курамы Кыргызстан тарыхы жана археология, этнография кафедрасынын илимий изилдөө багыты: “Кыргызстандын XIX к. аягы XXI к. башындагы саясий, социалдык-экономикалык жана маданий өнүгүүсү” бул тема негизги үч багытта жетектелет.

  • Саясий өнүгүүнүн проблемалары” жетекчи т.и.к. проф. Смадияров С.А.
  • Тарыхый инсандарды изилдөөнүн маселелери” жетекчи т.и.к. доцент. Ташмаматов О.А.
  • Социалдык-экономикалык жана маданий өнүгүүнүн багыттары ” жетекчи т.и.к. доцент. Арстанов С.А.

илимий-изилдөө иштерин жүргүзүшөт. Кафедранын профессордук-окутуучулук курамы ОшМУда жана Кыргызстанда өтүүчү илимий конференцияларга активдуу катышып келүүдө.