Бүтүрүүчүлөр базасы

Бүтүрүүчүнү аты - жөнү

Окууну аяктаган жылы

Учурдагы иштеген кызматы

Байланыш маалымат

1.

Зулуев Бекмурза Бекболотович

1996-ж.

ОГПИнин ректору

2.

Балтабаева Аида Тынайбековна

1993-ж.

КӨУнин гуманитардык фак.деканы

3.

Эргешов Заирбек Жолчуевич

1996-ж.

КР дин иштери боюнча мамл.комиссиянын торагасы

4.

Тажиматов Санжарбек

1996-ж.

Президенттик Аппаратта эксперт

5.

Абдулкасимова Гулнара

1996-ж.

Ош.ш.№4 Киров атн.о.м.

6.

Сыдыков Баястан Абдимиталипович

2000-ж.

БатМУ, КГПИ, каф.башчысы

0773 92 61 03

7.

Калилова Фарида Сыдыковна

2002-ж.

ОГПИ, окутуучу

0773 84 33 90

8.

Чыналиева Мубарак Иманбаевна

1997-ж.

ОшМУ, ГПК улук окутуучу

0773 73 76 12

9.

Арапова Мыскал Маматкасымовна

2006-ж.

ОшМУ, Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу кафедрасы, доцент

0773 67 97 29

10.

Ташполова салтанат Абдыракмановна

1999-ж.

ОшМУ, Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу кафедрасы, доцент

0552 73 01 01

11.

Маматова Айнура Базарбаевна

1999-ж.

ОшМУ, Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу кафедрасы, доцент

0557 10 88 06

12.

Абдыкааров Медербек Сартбаевич

1996-ж.

Алай р-н А.Жээнбеков а.о.м.директору

0559 71 12 01

13.

Осмонов Самарбек Жумабекович

2002-ж.

ОГПИ, доцент

0555 61 35 64

14.

Кочкорова Динара Ашырбаевна

1993-ж.

ОшМУнун доценти

0772 26 12 51

15.

Жаркынбаев Таалай Жумабекович

1995-ж.

ОшМУнун доценти

16.

Абдыкапаров Бакытбек Батырович

1998-ж.

ОшОИИБнын МКККПнын башчысынын орун басары

0777 27 57 07

17.

Мамытова Лунара Улукбековна

2006-ж.

КРнын социалдык онуктуруу фондунун министринин орун басары

18.

Кедейбаева Жамал Арстаналиевна

2000-ж.

ОшТУнун доценти

19.

Мамытов Улук

1996-ж.

ОшТУнун доценти

20.

Отамбаев Тариэль Акпаралиевич

1995-ж.

ОшТУнун доценти

21.

Тобокалов Чолпонбай

1993-ж.

ОшТУнун доценти

22.

Бекмурзаева Гулжамал

1996-ж.

ОшТУнун доценти

23.

Бердиев Асан

1995-ж.

БатМУнун доценти

24.

Ураимова Эңсегүл Миңбаевна

1997-ж.

Ош Билим Берүү институнун кабинет башчысы

25.

Жунусбаев Сонунбек

2006-ж.

Ош шаардык Кеңештин депутаты, Баткен облусунун акыйкатчысы