Окуу пландары


2022-23.Жумушчу окуу план-Социалдык-экономикалык билим берүү жана социалдык иштер адистиги (дистант)
2022-23.Жумушчу окуу план-Социалдык-экономикалык билим берүү жана социалдык иштер адистиги (күндүзгү/бакалавр)

2018-19 Жумушчу окуу планы - Бакалавр
2018-19 Жумушчу окуу планы - Дистант
2018-19 Окуу планы - дистант
2018-19 Окуу планы - бакалавр

2020-21 Жумушчу окуу план-570600 Библиотека таануу жана документ таануу(күндүзгү/бакалавр)
2020-21 Жумушчу окуу план-550400 Социалдык-экономикалык билим берүү проф.Тарых(күндүзгу/бакалавр)
2020-21 Жумушчу окуу план-550400 Социалдык-экономикалык билим берүү проф.Тарых(дистант)

2019-20 Жумушчу окуу план-Социалдык-экономикалык билим берүү(күндүзгү/бакалавр)
2019-20 Жумушчу окуу план-Социалдык-экономикалык билим берүү(дистант)


2021-22 Жумушчу окуу план- Библиотека таануу жана документ таануу(күндүзгү/бакалавр)
2021-22 Жумушчу окуу план-Социалдык-экономикалык билим берүү(күндүзгү/бакалавр)
2021-22 Жумушчу окуу план-Социалдык-экономикалык билим берүү(дистант)