Окуу графиктери

2018-19 Окуу процессинин графиги-Социалдык-экономикалык билим берүү(күндүзгү/бакалавр)
2018-19 Окуу графиги - дистант

2022-23.Окуу процессинин графиги-Социалдык-экономикалык билим берүү/социалдык иштер адистиги (күндүзгү/бакалавр)
2022-23. Окуу процессинин графиги-Социалдык экономикалык билим берүү жана социалдык иштер адистиги (дистант)

2019-20.Окуу процессинин графиги-Социалдык-экономикалык билим берүү/социалдык иштер адистиги (күндүзгү/бакалавр)
2019-20 ПДК
ДАС-2019-2020
ВА-2019-2020

2020-21 Окуу процессинин графиги- Социалдык-экономикалык билим берүү(күндузгү/бакалавр)
2020-21 Окуу процессинин графиги- Библиотека таануу жана документ таануу (күндузгү/бакалавр)
2020-21 Окуу процессинин графиги- Социалдык-экономикалык билим берүү(дистант)

2021-22 Окуу процессинин графиги- Социалдык-экономикалык билим берүү (күндүзгү/бакалавр)
2021-22 Окуу процессинин графиги- Социалдык-экономикалык билим берүү (дистант)