• Колледж

Колледж

ОшМУнун чыгыш таануу жана тарых факультетинин базасында 2017-жылдан баштап (лицензия № LC 170000811 каттоо номери 17/0209 Бишкек шаары) - 032002 - “Башкарууну документациялык камсыздоо жана архив жүргүзүү” багыты боюнча орто кесиптик билим берилет. Кабыл алынуучу окуучулардын билим деңгээли - негизги жана орто жалпы билим.

Нормативдик окуу мөөнөтү:

9-класттын базасында - 2 жыл 10 ай

11-класттын базасында - 1 жыл 10 ай

032002 - “Башкарууну документациялык камсыздоо жана архив жүргүзүү” адистиги боюнча төмөндөгүдөй кесиптик ишмердигинин түрлөрүнө даяр болот:

-кадрлар бөлүмүнүн адиси;

-архивариус;

-иш кагаздарын жүргүзүүчү (делопроизводитель);

-секретарь-машинист;

-жетекчинин секретары;

-офис-менеджер.

032002 “Башкарууну документациялык камсыздоо жана архив жүргүзүү” адистиги боюнча (колледж) бүтүрүүчүлөрүнүн кесиптик ишмердик чөйрөсүнө төмөнкүлөр кирет:

· Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары;

· Мамлекеттик архивдер;

· Өндүрүштүк мекемелердин архивдери;

· Окуу жайлардын жана ишканалардын архивдери;

· Министрликтердин, комитеттердин, уюмдардын архивдери;

· Тарыхый-маданий мекемелердин архивдери;

· Кадрдык кызматтар;

· Мамлекеттик эмес формадагы бардык менчиктик мекемелерде;

· Коомдук уюмдар.

“Башкарууну документациялык камсыздоо жана архив жүргүзүү” боюнча адистерди даярдоону жогорку квалификацияга ээ чыгыш таануу жана тарых факультетиндеги “Жалпы тарых жана ТОУ” кафедрасынын профессордук-окутуучулук курамы ишке ашырат.

ФАА

Кызматы

Илимий даражасы

1.

Кадыров Т.Д.

Кафедра башчы, профессор

т.и.к.

2.

Адилбаев Ж.А.

профессор

т.и.к.

3

Маразыков Н.К.

доцент

т.и.к.

4.

Апышова А.К.

доцент

т.и.к.

5.

Чыныкеева Г.Э.

доцент

т.и.к.

6.

Дүйшөнбаева А.Б.

доцент (ВАК)

т.и.к.

7.

Жумашова Г.С.

доцент (ВАК)

т.и.к.

8.

Айтбаев Т.А.

Улук окутуучу

9.

Эрмекбаев К.М.

Улук окутуучу

10.

Осмонова Б.А.

Улук окутуучу

11.

Жуматаева Р.Т

окутуучу

12.

Рыскулова К.Р

окутуучу

13.

Маманов М.А.

окутуучу, программа жетекчиси


Урматоо менен, чыгыш таануу жана тарых факультетинин колледж боюнча программа жетекчиси Маманов Муратали Абдиллаевич