Конференциялар, тегерек столдор

Тарых илимдеринин кандидаты, профессор Турдумамат Дыйканбаевич Кадыровдун

60 жылдыгына арналган республикалык илимий-тажрыйбалык конференция

(Ош шаары, 2017-жылдын 1 2 -майы)

МААЛЫМАТ КАТ

2017-жылдын 12-майында “Ыйман, адеп жана маданият” жылынын алкагында “Тарых - улуу тарбиячы: тарых илиминин жана тарыхый билим берүүнүн учурдагы көйгөйлөрү” аттуу Октябрь социалисттик революциясынын 100 жылдыгына (1917) жана окумуштуу-тарыхчы, ОшМУнун эмгек сиңирген ишмери, тарых илимдеринин кандидаты, профессор Кадыров Турдумамат Дыйканбаевичтин 60 жылдыгына арналган республикалык илимий-тажрыйбалык конференция өткөрүлүүдө.

Конференциянын өткөрүлүү жайы – Ош мамлекеттик университетинин башкы имараты,

Ош шаары, Кыргыз Республикасы

Бул республикалык илимий-тажрыйбалык конференцияга катышуу үчүн төмөнкү багыттарда баяндамалар кабыл алынат:

1. Кыргызстандагы тарых илиминин жаралуусу, калыптануусу жана өнүгүүсү

2. Тарыхчы адистерди даярдоонун жана тарыхый билим берүүнүн маселелери

Катышуучу катары каттоодон өтүү үчүн төмөнкү маалымат талап кылынат:

 • фамилия (тегаты), аты, атасынын аты;
 • илимий даража жана илимий наам;
 • иштеген жери, кызматы;

· почта дареги, телефон номери;

 • электрондук дарек (е-mail) (милдеттүү түрдө);
 • илимий баяндаманын темасы;
 • секция;
 • техникалык каражаттар тууралуу талап кылуу (керек болсо).

Конференциянын жумушчу тилдери – кыргыз, орус тилдери.

Баяндама жана макалалардын тексти (кыргыз, орус тилдеринде) конференцияга чейин материалдардын жыйнагы болуп басылып чыгарылат.

Макаланын (баяндаманын) 8-10 баракка чейинки көлөмдөгү тексти электрондук түрдө 2017-жылдын 1-апрелине чейин жумушчу тобунун электрондук дарегине жиберилиши керек.

Илимий баяндаманы (макаланы) даярдоо эрежеси :

Баяндаманын (макаланын) башында жогорку оң бурчунда автордун (авторлордун) тегаты жана аты, окумуштуулук даражасы жана наамы, иш орду, байырлаган шаары (кыштагы), электрондук дареги жазылат.

Андан кийин бир интервалдан соң сап ортосунда даана боёлгон баш тамгалар менен макаланын темасы берилет.

Бир интервалдан соң макаланын негизги текстинен мурда (5 терминден көп эмес) багыттоочу сөздөрдүн тизмеси кетет.

Бир интервалдан соң негизги текст кетет.

Барак бетинин калыбы – А4 (21x29.7см). Жээктери: жогорку, астыңкы – 1,5 см, сол жагы – 3см, оң жагы – 1,5 см. Ариби: TimesNewRoman, өлчөмү 12 пт. Сап арасында 1,5 өлчөмдөгү ара; абзацтын алгачкы сабындагы оңго чегинүү өлчөмү - 1,25 см. Сөз ташууга жол берилбейт. Текст кеңдиги боюнча түздөлөт.

Тексттеги шилтемелер чарчы кашаа [ ] ичинде берилет.

Ал эми «Адабияттар тизмеси» сөз айкашы - негизги тексттин соңунда бир интервалдан кийинки саптын ортосунда даана тамгалар менен жазылышы керек. Макалада пайдаланылган булактар менен шилтемелердин тизмеси жаңы саптан баштап төмөнкү ирээтте берилет: текстте берилген шилтемеге ылайык номур боюнча булактын автору, аталышы, басылган орду жана жылы, тиешелүү бетинин саны жазылат (архивдик, кол жазмалык, сүрөттүк ж.б. маалыматтар илимий библиографиялык талапка ылайык кошумча жазылат).

Жогоруда коюлган илимий талаптарга жооп бербеген макалалар жарыялоо үчүн кабыл алынбайт. Басмага жиберүү үчүн макалаларды тандоо иши илимий конференциянын жумушчу тобу тарабынан жүзөгө ашырылат.

Кыргызстандын башка шаарларынан Ошко келе турган катышуучулардын жол кире чыгымдары жөнөткөн тараптын жана башка демөөрчүлөрдүн эсебинен каржыланат. Илимий конференция жана маданий иш-чаралар күндөрүндөгү тамак-аш жана жатакана уюштуруу тобу тарабынан каржыланат.

Илимий конференцияга катышуу өтүнүчүн жумушчу топтун төмөнкү электрондук дарегине жолдоңуз:

gulnaz . chynykeeva @ mail . ru

Байланыш маалыматы :

Кыргыз Республикасы, Ош шаары,

Ош Мамлекеттик университети,

ОшМУнун илимий иштери боюнча проректору

Кенжаев Идирисбек Гуламович, тел.: (03222) 23163,

Email: nauka-oshsu@mail.ru

ОшМУнун тарых факультетинин деканынын

илимий иштер боюнча орун басары

Чыныкеева Гулназ Эргешалиевна

уюлдук тел.: 0550-51-27-71;

е-mail: gulnaz.chynykeeva @mail.ru

УРМАТТУУ

_______________________________________

Сизди 2017-жылдын 3-ноябрында саат 11.00 дө өтүүчү 7-8-ноябрь – Тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнүнө карата “ Тарыхыбыздын даңктуу жана кайгылуу барактары” аттуу факультеттер аралык илимий тегерек столго чакырабыз.

ТЕГЕРЕК СТОЛДУН УЮШТУРУУ

ТОБУ:

Ош мамлекеттик университети

Тарых факультети

ТЕГЕРЕК СТОЛДУН ИШТӨӨ

ГРАФИГИ:

11.00 – 11.10. – Тегерек столдун ачылышы.

11.10 – 11.20. – ОшМУнун проректору,

тех. и.д. профессор И.Г.Кенжаевдун сөзү.

11.20. – 11.30 – Тарых факультетинин деканы, т.и.к., доцент С.А.Смадияровдун сөзү.

БАЯНДАМАЛАР:

11.30 – 12.00 – Илимий баяндамалар

(10-15 мүнөттөн)

1. Арстанов С. – т.и.к., доцент

“1917-жылдагы Февраль жана Октябрь революциялары: тарыхый-салыштырмалуу анализ”

2. Апышова А. – т.и.к., доцент

“ХХ кылымдын 20-30-жылдарындагы Кыргызстандын түштүгүндөгү айрым репрессиялык кадамдар”

БИЛДИРҮҮЛӨР:

 1. Смадияров С.А. – тарых факультетинин деканы, т.и.к., доцент
 2. Кадыров Т.Д. - Жалпы тарых жана ТОУ кафедрасынын башчысы, т.и.к., профессор
 3. Адилбаев Ж.А. – т.и.к., Жалпы тарых жана ТОУ кафедрасынын профессору
 4. Ташмаматов Ө . – Кыргызстан тарыхы жана археология, этнология кафедрасынын башчысы, т.и.к., доцент
 5. Жаркынбаев Т.Ж. – т.и.к., доцент, Юридика факультети
 6. Бөтөнөев Ж. – т.и.к., доцент, Эл аралык мамилелер факультети

12.00. – 13.00. - Жарыш сөздөр жана талкуу

13.00. – Тегерек столдун жабылышы

“Революция – бул тарыхтын локомотиви”

К. Маркс

“Эң жакшы саясат – бул чындык”

Б. Шоу

“Тарых сабак берет, аны өздөштүрө албасаң, катуу жазалайт”

В. Ключевский

“Ынтымагы бар элдин ырыскысы түгөнбөйт”

Элдик макал

Дареги: ОшМУ тарых факультетинин имараты, Чоң актылар залы,

И.Раззаков көчөсү 21

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ

ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

ТАРЫХ ФАКУЛЬТЕТИ

ЧАКЫРУУ ЖАНА ПРОГРАММА

Картинки по запросу ата бейит фото

3-ноябрь, 2017 –жыл

Институт истории, археологии и этнологии

Национальной академии наук Кыргызской Республики

Северо-западный Университет, г. Сиань,

Китайская Народная Республика

Программа

Центральноазиатско-китайского семинара по археологии Ферганской долины

Место проведения: Кыргызская Республика, город Ош , отель " Шанхай-Сити"

Сроки проведения: 10-12сентября 2019г.

Участники: специалисты из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Китая.

Размещение: Отель" Шанхай-Сити" в г. Ош

ПРОГРАММА

ДЕНЬ 1. 10 сентября, вторник

8:30-9:00

Регистрация участников и их представление

9:00-13:00

Посещение НИАМК "Сулайман-Тоо": осмотр экспозиции музея и историко-культурных объектов Горы.

13:00-14:30

Обед

14:30

Выезд на Айрымач-Тоо (Суротту -Таш) для осмотра святилища, посвященного даваньским коням.

17:30

Возвращение в город, в отель" Шанхай-Сити"

18:30

Ужин в ресторане отеля.

ДЕНЬ 2. 11 сентября, среда, г. Узген

8:30

Выезд из отеля.


10:00-11:30

Осмотр музея и архитектурного комплекса в Узгене.

12:00-14:00

Обед в Узгене.

14:30-16:00

Осмотр городища Шабашат (с.ТорткульУзгенского района) .

17:30

Возвращение в Ош, в отель " Шанхай-Сити".

18:30

Ужин в отеле.

ДЕНЬ 3. 12 сентября, четверг, Ош

9:00-12:00

Обсуждение плана будущих работ (конференц-зал на 4 этаже).

12:00-14:30

Обед в ресторане отеля.


14:30-17:30

Продолжение обсуждения и завершение семинара (конференц-зал на 4 этаже).

18:00

Торжественный ужин в ресторане отеля.

20.30.

Отъезд некоторых участников семинара в Бишкек.

ДЕНЬ 4. 13 сентября, пятница, Ош

Отъезд остальных участников семинара согласно расписанию

( за исключением коллег из Музея Гугун).

Список участников центральноазиатско-китайского семинара по археологии Ферганской долины

г. Ош, 2019

ФИО

Телефон

E-MAIL

Организация

1

СУЛЕЙМАНОВ

РУСТАМ

+998946102027

sr39@mail. ru

Институт археологии АН РУз

2

ИСАМИДДИНОВ МУХАММАДЖОН

+998993620727

misamid3@mail.ru

Институт археологии АН РУз

3

МАКСУДОВ ФАРХОД

+998977446355

fmaksudov@yahoo.

com

Директор Института археологии АН РУз

4

МАТБАБАЕВ

БОКИЖОН

+998902700618

Институт археологии АН РУз

5

АНАРБАЕВ

АБДУЛХАМИДЖО Н

+998981242279

Институт археологии АН РУз

6

РАХИМОВ.

НАБИЖОН

+992342263904

nabir@mail.ru

Худжанд. Университет , РТ

7

САЙФУЛЛОЕВ

НУРИ ТДИН

+992 935010587

rahmon6060@mail.ru

ИИАЭ им. А. Дониша АН РТ

8

ШАРИФОВ РАХМОНАЛИ

+992 935866777

rahmatsho@mail.ru

Национальный Университет РТ

9

АСАНКАНОВ АБЫЛАБЕК

+996557693913

abylabek.asankanov

@mail.ru

 Директор Института истории, археологии и этнологии НАН

10

АМАНБАЕВА

БАКЫТ

+996778592736

abakit_@mail.ru

Институт истории, археологии и этнологии НАН

11

ЧАРГЫНОВ ТЕМИРЛАН

+996553 870858

tima_chargynov@mail.ru

tchargynov@yahoo.com

Национальный Университет

12

СОЛТОБАЕВ ОРОЗБЕК

+996552150164

uspehoroz@gmail.com

Национальный Университет

13

ТАБАЛДЫЕВ КУБАТ

+996771364666

tabaldievk@yahoo.com

Кыргызско-Турецкий Университет Манас

14

АБДЫРАКМАНОВ

СУЛТАН

+996777071178

Директор НИАМК "Сулайман-Тоо", Ош

16

ИБАДУЛАЕВ ХАЙРУЛЛА

+996777492007

ibaydullaev@mail.ru

Зам. директора НИАМК "Сулайман-Тоо", Ош

17

КАДЫРОВ АБДИНАБИ

+996777874062

БАТГУ Музей, Баткен

18

АБДЫРАХМАНОВ ТУРАРБЕК

+996774561910

turarbek.abdyrakmanov@mail.ru

Директор УААМК (Узген)

19

ТУРСУНБАЕВ АВАЗ

+996773042635

avatur53@list.ru

Главный специалист УААМК (Узген)

20

ФЭН ЦЗЯНЬ

Институт археологии и культурного наследия Сиань

21

ЧЖАО ЧЖАО

Институт археологии и культурного наследия Сиань

22

ВАН ЯНЬПИН

Институт археологии и культурного наследия Сиань

23

ЧАЙ И

Институт археологии и культурного наследия Сиань

24

ВАН ЦЗЯНЬСИНЬ

Северо-западный университет NORTHWEST UNIVERSITY

25

ЛЯН ЮНЬ

Северо-западный университет NORTHWEST UNIVERSITY

26

СУХОРОБ ХАМДАМОВ

Северо-западный университет NORTHWEST UNIVERSITY

27

НАСИПИЛЛО

КАМПАРОВ

Северо-западный университет NORTHWEST UNIVERSITY

28

ЧАН ЦЗЯН

Северо-западный университет NORTHWEST UNIVERSITY

29

ВАН ТАО

Северо-западный университет NORTHWEST UNIVERSITY

30

МА ЧАОЦИ

Северо-западный университет NORTHWEST UNIVERSITY

31

ТЯНЬ ЮЦЯНЬ

Институт археологии провинция Шэньси

32

ZHANG XIANGYU

КНР

33

WA NG RUI

КНР

34

WU WEI

КНР

35

WA NG TAO

КНР

36

MA ZHAOQI

КНР

Контакты в Оше:

Отель "Шанхай-Сити " - +996779019999

НИАМК "Сулайман-Тоо"- +996777492007 (зам. директора)

Представитель ИИАЭ НАН КР- +996778592736

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ

ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

ТАРЫХ ФАКУЛЬТЕТИ

GerbosuNEW

Анжыян көтөрүлүшүнүн 120 жылдыгына арналган

“Анжыян көтөрүлүшү: Орус отор саясатына каршы азаттык кыймылдардын башталышы жана анын проблемалары”

аттуу эл аралык илимий-практикалык тегерек стол

Ч А К Ы Р У У Ж А Н А П Р О Г Р А М М А

18-май, 2018-жыл.

Ош - 2018

Урматтуу _______________________________________________

____________________________________________________

Эл аралык илимий-практикалык тегерек столго чакырабыз

Илимий-практикалык тегерек стол

2018-жылдын 18-майында өтөт.

Өтүүчү жайы: Ош мамлекеттик университетинин

Башкы имараты, КЕФ окуу корпусу,

Ленин көчөсү №333.

Регламент:

Баяндамаларга 10-15 мүнөт.

Тегерек столдун ирээти:

9.00 – 9.30 – Катышуучуларды каттоо

9.30 – 10.00 – Тегерек столдун расмий ачылышы жана куттуктоолор

10.00 – 10.30 – Т.и.к., доцент Авазов Эрнис Абдыманаповичтин “Анжиян көтөрүлүшү: Фергана өрөөнүндөгү азаттык күрөштөрүнүн тарыхынан (Ош, 2016, 156 б.)” аттуу монографиясынын бет ачары

10.30 – 12.00 – Тегерек столдун негизги иши (илимий баяндамалар жана талкуу)

12.00 – 13.30 - Түшкү тыныгуу

13.30 – 16.30 – Чет элдик коноктор үчүн Ош шаарынын тарыхый жайларына жана ОшМУга саякат. Саякаттын маршруту: “Сулайман-Тоо улуттук тарыхый-археологиялык музей комплекси – ОшМУнун кампусу – Искусство, Кыргыз-Кытай жана Тарых факультеттери – Сары-Мазар (Курманжан датканын күмбөзү).

17.00 - Конокторду узатуу

Расмий ачылышы:

Модератор – ОшМУнун илимий иштер боюнча проректору, тех.и.д., профессор Кенжаев И.Г.

1. Эл аралык илимий-практикалык тегерек столду расмий ачуу - ОшМУнун ректору, филол.и.д., профессор Исаков Каныбек Абдуваситович

Кыргыз Республикасынын гимни

2. Окумуштуулардын жана коомдук ишмерлердин сөзү

1. Молдокасымов К. – тарых илимдеринин кандидаты, профессор, Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратына караштуу Кыргызстан элдеринин тарыхый жана маданий мурастарынын “Мурас” Фондунун төрагасы

2. Шамсутдинов Р. - тарых илимдеринин доктору, профессор, "Водийнома" журналынын баш редактору

3. Расулов Б. - тарых илимдеринин доктору, профессор, АнМУнун илимий иштер боюнча проректору

4. Равшанов П. - филология илимдеринин доктору, профессор

5. Адилбаев Ж. – тарых илимдеринин кандидаты, профессор

Илимий-ПРАКТИКАЛЫК тегерек столДУН

НЕГИЗГИ ИШИ

Иштөө убактысы: 10.30 – 12.00.

ИЛИМИЙ БАЯНДАМАЛАР:

1. Кененсариев Т.К. – КР Билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, тарых ил. докт., проф. Бишкек шаары ( t.kenensariev@gmail.com) – “Анжиян көтөрүлүшүнүн тарыхый мааниси боюнча жаңыча пикирлер”

2. Чоротегин (Чороев) Т.К. - Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, т.и.д., профессор, Бишкек шаары ( chorotegint@gmail.com) – “1898-жылдагы Анжыян көтөрүлүшү жана анын тарыхый мааниси”

3. Абдыкулова Р.А. - Кыргыз-Түрк Манас университети , т.и.к., доц. м.а., Бишкек шаары (rozazere3@gmail.com) - “СУЛТАНДЫК АРХИВ БУЛАГЫНДА АНЖЫЯН КӨТӨРҮЛҮШҮ”

4. Авазов Э.А. - Жалал-Абад мамлекеттик университети, т.и.к., доцент, Жалал-Абад шаары (ernis-ist@mail.ru) – АНЖИЯН КӨТӨРҮЛҮШҮ ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК ИЗИЛДӨӨЧҮЛӨРДҮН ЭМГЕКТЕРИНДЕ”

5. Арзыбаев Т.К. - Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын тарых жана маданий мурастар институтунун илимий кызматкери, Бишкек шаары (arsybaevt@mail.ru) – 1898-жылдагы Андижан көтөрүлүшү Кыргызстан жана Түркстан элдеринин колонизатолрлорго каршы улуттук боштондук күрөшүнүн мыкты мисалдарынын бири”

6. Дүйшеев Ж.А. - К.Ш.Токтомаматов атындагы Эл аралык экономика жана ишкердик университети, т.и.к., профессор, Жалал-Абад шаары ( duysheev@mail.ru) – “элдик-боштондук кыймылдардын тарыхый тагдыры”

7. Жусупова М. – Талас мамлекеттик университети, т.и.к, доцент, Талас шаары (mojmol@mail.ru) “АНЖИЯН КӨТӨРҮЛҮШҮ, АНЫН СЕБЕБИ ЖАНА МҮНӨЗҮ”

8. Каниметов А.К. - К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университети, т.и.к., доцент, Каракол шаары – “Жусуп Абдрахманов жана 1916-жылдагы көтөрүлүш”

9. Токтакун кызы Г.Ош мамлекеттик юридика институту, изилдөөчү, Ош шаары ( gulnura-29@mail.ru) “КАЗЫ СОТТОРУ (XIX К. ЭКИНЧИ ЖАРЫМЫ – XX К. БАШЫ”)

10. Токтогулова Г.Т. – Жалал-Абад мамлекеттик университети, ф.и.к., доцент, Жалал-Абад шаары (toktogulova.72@mail.ru) , Ашур уулу Байырбек - Жалал-Абад мамлекеттик университети, окутуучу, Жалал-Абад шаары – “МАМЫР МЕРГЕН УУЛУ МЕКЕНЧИЛ БААТЫР”

11. Смадияров С.А. - Ош мамлекеттик университети, т.и.к., доцент, Ош шаары (ssmadiyarov@mail.ru) “Курманжан датка жана Анжиян көтөрүлүшү”