Академиялык мобилдүүлүк


Академиялык мобилдүүлүк-баргандар-2018-2022
Академиялык мобилдүүлүк-келгендер-2018-2022

Академиялык мобилдүүлүк - 2014-2018-жж. (бакалавриат, магистратура) боюнча маалымат.

Аты - жөнү

Факультет

Билим берүү программасы (багыты)

Билим берүү баскычы (бак,магис., PhD )

Мобилдүүлүктүн мөөнөтү, семестри

Мамлекет, шаар

Кабыл алган ЖОЖ

Алмашуу Программасы

Каржылоонун түрү

1

Калпакова Айпери

тарых

“Социалдык-экономикалык билим берүү”

Бакалавр

(2-курс)

Сентябрь-декабрь, 2016-ж.

Түркия, Кастамону

Кастамону

университети

Мевлана программасы (тышкы мобилдүүлүк)

Жеке каржылоосунун эсебинен

2

Турдыбай

к ызы

Назира

тарых

“Социалдык-экономикалык билим берүү”

Бакалавр

(3-курс)

Январь-июнь, 2017-жыл.

Кыргызстан, Баткен

Баткен мамлекеттик университети

Ош Декларациясы (ички мобилдүүлүк)

ОшМУ

3

Сумейра Унал

тарых

“Социалдык-экономикалык билим берүү”

Магистратура

2-курс

Сентябрь-декабрь,

2017-жыл.

Түркия, Стамбул

Стамбул

университети

Мевлана программасы (тышкы мобилдүүлүк)

Стамбул университеттин жана жеке каржылоосу боюнча

4

Раимберди уулу Кызырбек

тарых

“Социалдык-экономикалык билим берүү”

Бакалавр

(3-курс)

Январь-июнь, 2018-жыл.

Казахстан, Тараз

Тараз мамлекеттик педагогикалык университети

Тышкы мобилдүүлүк

ОшМУ

5

Балтабай уулу Сооронбай

тарых

“Социалдык-экономикалык билим берүү”

Бакалавр

(1-курс)

Январь-июнь, 2018-жыл.

Кыргызстан,

Ысык-Көл

К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университети

Ош Декларациясы (ички мобилдүүлүк)

ОшМУ

6

Абдисаттар кызы Айзада

тарых

“Социалдык-экономикалык билим берүү”

Бакалавр

(2-курс)

Январь-июнь, 2018-жыл.

Кыргызстан, Бишкек

И.Арабаев атындагы КМУ

Ош Декларациясы (ички мобилдүүлүк)

ОшМУ

7

Тешебаев Мамадалы

тарых

“Социалдык-экономикалык билим берүү”

Магистратура (2-курс)

23.05.-23.06.

2018-жыл.

Италия, Санта-Маринелла шаары,

Чехия, Пльзень шаары

Археологиялык казуулар

Келишимдин негизинде

Жеке каржылоосунун эсебинен

8

Таалайбек кызы Абида

тарых

“Социалдык-экономикалык билим берүү”

Магистратура (2-курс)

23.05.-23.06.

2018-жыл.

Италия, Санта-Маринелла шаары,

Чехия, Пльзень шаары

Археологиялык казуулар

Келишимдин негизинде

Жеке каржылоосунун эсебинен

9

Тешебаев Мамадалы

тарых

“Социалдык-экономикалык билим берүү”

Магистратура (1-курс)

Январь-июнь, 2018-жыл.

Кыргызстан, Бишкек

И.Арабаев атындагы КМУ

Ош Декларациясы (ички мобилдүүлүк)

ОшМУ

10

Айбекова Айданек

тарых

“Социалдык-экономикалык билим берүү”

Бакалавр

(4-курс)

23.06.-23.07.

2018-жыл.

Чехия, Пльзень шаары

Жайкы мектеп

Келишимдин негизинде

Жеке каржылоосунун эсебинен

11

Асилбек кызы Аида

тарых

“Социалдык-экономикалык билим берүү”

Бакалавр

(4-курс)

23.06.-23.07.

2018-жыл.

Чехия, Пльзень шаары

Жайкы мектеп

Келишимдин негизинде

Жеке каржылоосунун эсебинен

12

Досназаров Акжол

тарых

“Социалдык-экономикалык билим берүү”

Бакалавр

(3-курс)

23.06.-23.07.

2018-жыл.

Чехия, Пльзень шаары

Жайкы мектеп

Келишимдин негизинде

Жеке каржылоосунун эсебинен

13

Тайчиков Канат

тарых

“Социалдык-экономикалык билим берүү”

Бакалавр

(3-курс)

23.06.-23.07.

2018-жыл.

Чехия, Пльзень шаары

Жайкы мектеп

Келишимдин негизинде

Жеке каржылоосунун эсебинен

14

Маматалиева Жумагуль

тарых

“Социалдык-экономикалык билим берүү”

Бакалавр

(4-курс)

Сентябрь-декабрь, 2018-ж.

Турция, Тунжели

Мунзур

университети

Мевлана программасы (тышкы мобилдүүлүк)

ОшМУ

15

Асланбек кызы Токтокан

тарых

“Социалдык-экономикалык билим берүү”

Бакалавр

(2-курс)

Сентябрь-декабрь, 2018-ж.

Кыргызстан, Баткен

Баткен мамлекеттик университети

Ош Декларациясы (ички мобилдүүлүк)

ОшМУ

16

Айсариева Элнура

тарых

“Социалдык-экономикалык билим берүү”

Бакалавр

(2-курс)

Сентябрь-декабрь, 2018-ж.

Кыргызстан, Баткен

Баткен мамлекеттик университети

Ош Декларациясы (ички мобилдүүлүк)

ОшМУ