15-май, 2021-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультети

2021-05-21 11:17:00 6

15-май, 2021-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультети "ОшМУда - ачык эшиктер күнү" иш-чарасына катышышты.