29-апрель, 2022-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинин студенттери доклад жазуу санагына активдүү катышышты..

2022-04-30 15:47:37 24

29-апрель, 2022-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинин студенттери доклад жазуу санагына активдүү катышышты. ОшМУнун студенттик акыйкатчы аппараты тарабынан уюштурулуп жаткан "Адилеттүү коомду курууда конституциянын орду" аттуу доклад жазуу сынагында чыгыш таануу жана тарых факультетинин И(б)-2-20 тайпасынын студенти Жоробеков Азат 2-орунду ээледи.